วิธีชำระเงิน

แจ้งการชำระเงิน

ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล์
โดเมน
หลักฐานการโอนเงิน
ข้อมูลเพิ่มเติม
หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำใดๆ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 084-679-2669 หรืออีเมล์

หมายเหตุ: * ถ้าเป็นการออกแบบเว็บไซต์ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเว็บไซต์และข้อมูลของท่าน